- Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının
diaqnostik qiymətləndirilməsi